• Naziv: JURAŠIN ANA
  • Naselje: Brištane, 22324
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURAŠIN ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 298,15 HRK 1.191,17 HRK
JURAŠIN ANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.492,57 HRK 8.457,83 HRK
JURAŠIN ANA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 52,42 HRK 296,92 HRK
JURAŠIN ANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 496,75 HRK 438,91 HRK
JURAŠIN ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.968,13 HRK 4.129,08 HRK
JURAŠIN ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.003,86 HRK 2.870,55 HRK
JURAŠIN ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.614,15 HRK 5.756,02 HRK
Ukupno 9.926,03 HRK 23.140,48 HRK