• Naziv: TEŽAK MARIJANA
  • Naselje: Šijanec, 42205
  • Grad/Općina: Vidovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TEŽAK MARIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 168,71 HRK 674,21 HRK
TEŽAK MARIJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.806,48 HRK 2.533,86 HRK
TEŽAK MARIJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.215,03 HRK 1.740,52 HRK
TEŽAK MARIJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.610,61 HRK 3.517,74 HRK
Ukupno 4.800,83 HRK 8.466,33 HRK