• Naziv: KOVAČEVIĆ EMINA
  • Naselje: Donji Markovac, 10344
  • Grad/Općina: Farkaševac
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVAČEVIĆ EMINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 166,47 HRK 665,33 HRK
KOVAČEVIĆ EMINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.787,60 HRK 2.500,62 HRK
KOVAČEVIĆ EMINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.398,26 HRK 2.002,96 HRK
KOVAČEVIĆ EMINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.589,32 HRK 3.471,33 HRK
Ukupno 4.941,65 HRK 8.640,24 HRK