• Naziv: TESLA DUŠANKA
  • Naselje: Miholjsko, 47221
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TESLA DUŠANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 66,30 HRK 264,89 HRK
TESLA DUŠANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 172,63 HRK 978,38 HRK
TESLA DUŠANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 634,42 HRK 882,44 HRK
TESLA DUŠANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 426,20 HRK 610,56 HRK
TESLA DUŠANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 558,51 HRK 1.230,10 HRK
Ukupno 1.858,06 HRK 3.966,37 HRK