• Naziv: GLAVAČ MLADEN
  • Naselje: Struga Nartska, 10361
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GLAVAČ MLADEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 106,15 HRK 424,20 HRK
GLAVAČ MLADEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.135,62 HRK 1.594,29 HRK
GLAVAČ MLADEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 734,60 HRK 1.052,33 HRK
GLAVAČ MLADEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.013,29 HRK 2.213,20 HRK
Ukupno 2.989,66 HRK 5.284,02 HRK