• Naziv: MLINAR IVAN
  • Naselje: Kapela Podravska, 42231
  • Grad/Općina: Veliki Bukovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLINAR IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 102,56 HRK 418,87 HRK
MLINAR IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 49,83 HRK 282,38 HRK
MLINAR IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.103,63 HRK 1.540,05 HRK
MLINAR IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 687,89 HRK 985,38 HRK
MLINAR IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 978,76 HRK 2.137,83 HRK
Ukupno 2.922,67 HRK 5.364,51 HRK