• Naziv: VUKOVIĆ ANKA
  • Naselje: Lipice, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOVIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 92,10 HRK 368,03 HRK
VUKOVIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 836,78 HRK 4.741,71 HRK
VUKOVIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 883,78 HRK 1.230,05 HRK
VUKOVIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 598,15 HRK 856,91 HRK
VUKOVIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 779,28 HRK 1.714,76 HRK
Ukupno 3.190,09 HRK 8.911,46 HRK