• Naziv: HOZANOVIĆ MUHAREM
  • Naselje: Svinica Krstinjska, 47221
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOZANOVIĆ MUHAREM EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 105,01 HRK 419,50 HRK
HOZANOVIĆ MUHAREM EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 442,34 HRK 2.506,46 HRK
HOZANOVIĆ MUHAREM EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.647,97 HRK 2.279,57 HRK
HOZANOVIĆ MUHAREM EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.016,67 HRK 1.419,18 HRK
HOZANOVIĆ MUHAREM EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 596,27 HRK 854,20 HRK
HOZANOVIĆ MUHAREM EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 901,81 HRK 1.977,83 HRK
Ukupno 5.710,07 HRK 9.456,74 HRK