• Naziv: MARAKOVIĆ ZDRAVKO
  • Naselje: Dugo Selo, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARAKOVIĆ ZDRAVKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 69,30 HRK 277,20 HRK
MARAKOVIĆ ZDRAVKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 241,74 HRK 1.369,94 HRK
MARAKOVIĆ ZDRAVKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 665,60 HRK 926,25 HRK
MARAKOVIĆ ZDRAVKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 450,49 HRK 645,31 HRK
MARAKOVIĆ ZDRAVKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 586,93 HRK 1.291,43 HRK
Ukupno 2.014,06 HRK 4.510,13 HRK