• Naziv: MESIĆ ANKA
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MESIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 104,82 HRK 418,75 HRK
MESIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 951,93 HRK 5.394,05 HRK
MESIĆ ANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
MESIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.005,36 HRK 1.399,16 HRK
MESIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 680,44 HRK 974,70 HRK
MESIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 886,49 HRK 1.950,69 HRK
Ukupno 4.148,13 HRK 10.595,97 HRK