• Naziv: KOSIĆ DUNJA
  • Naselje: Vukoder, 47286
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOSIĆ DUNJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 204,53 HRK 817,51 HRK
KOSIĆ DUNJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 936,41 HRK 5.306,23 HRK
KOSIĆ DUNJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.871,92 HRK 4.304,77 HRK
KOSIĆ DUNJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.960,82 HRK 2.728,33 HRK
KOSIĆ DUNJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.325,30 HRK 1.898,55 HRK
KOSIĆ DUNJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.727,86 HRK 3.803,42 HRK
KOSIĆ DUNJA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 13.508,09 HRK 18.858,81 HRK