• Naziv: ŠLADAREC JOSIP
  • Naselje: Gračec, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠLADAREC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 110,89 HRK 443,22 HRK
ŠLADAREC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.187,43 HRK 1.665,82 HRK
ŠLADAREC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 777,62 HRK 1.113,93 HRK
ŠLADAREC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.058,80 HRK 2.312,64 HRK
Ukupno 3.134,74 HRK 5.535,61 HRK