• Naziv: MANDIĆ MARE
  • Naselje: Dugo Selo, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MANDIĆ MARE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 557,13 HRK 2.226,31 HRK
MANDIĆ MARE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.932,40 HRK 10.950,06 HRK
MANDIĆ MARE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.169,82 HRK 1.675,75 HRK
MANDIĆ MARE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.344,92 HRK 7.439,08 HRK
MANDIĆ MARE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.617,10 HRK 5.181,45 HRK
MANDIĆ MARE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.712,66 HRK 10.370,37 HRK
Ukupno 17.334,03 HRK 37.843,02 HRK