• Naziv: CIKUŠA JOVAN
  • Naselje: Skakavac, 47212
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CIKUŠA JOVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 122,05 HRK 487,60 HRK
CIKUŠA JOVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 587,88 HRK 3.331,52 HRK
CIKUŠA JOVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.171,03 HRK 1.629,83 HRK
CIKUŠA JOVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 792,59 HRK 1.135,37 HRK
CIKUŠA JOVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.032,58 HRK 2.272,08 HRK
Ukupno 3.706,13 HRK 8.856,40 HRK