• Naziv: HORVATIĆ IVANKA
  • Naselje: Ladvenjak, 47241
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HORVATIĆ IVANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 70,81 HRK 282,92 HRK
HORVATIĆ IVANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 266,40 HRK 1.509,52 HRK
HORVATIĆ IVANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
HORVATIĆ IVANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 679,45 HRK 945,58 HRK
HORVATIĆ IVANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 459,82 HRK 658,70 HRK
HORVATIĆ IVANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 599,03 HRK 1.318,37 HRK
Ukupno 3.113,62 HRK 5.632,40 HRK