• Naziv: MARKULIN LJUBICA
  • Naselje: Desno Sredičko, 47206
  • Grad/Općina: Lasinja
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKULIN LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 131,08 HRK 523,64 HRK
MARKULIN LJUBICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 631,24 HRK 3.576,95 HRK
MARKULIN LJUBICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
MARKULIN LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.257,03 HRK 1.749,45 HRK
MARKULIN LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 850,51 HRK 1.218,41 HRK
MARKULIN LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.108,27 HRK 2.438,73 HRK
Ukupno 4.497,22 HRK 9.965,80 HRK