• Naziv: MESIĆ MARIJA
  • Naselje: Jezerane, 53262
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MESIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 115,96 HRK 463,21 HRK
MESIĆ MARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.053,22 HRK 5.968,08 HRK
MESIĆ MARIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
MESIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.112,64 HRK 1.548,58 HRK
MESIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 753,33 HRK 1.079,11 HRK
MESIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 981,20 HRK 2.158,85 HRK
Ukupno 5.054,46 HRK 12.135,14 HRK