• Naziv: SAMARŽIJA JOSIPA
  • Naselje: Sinac, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SAMARŽIJA JOSIPA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 131,46 HRK 525,21 HRK
SAMARŽIJA JOSIPA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.153,24 HRK 6.534,94 HRK
SAMARŽIJA JOSIPA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.261,38 HRK 1.755,83 HRK
SAMARŽIJA JOSIPA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 824,34 HRK 1.180,88 HRK
SAMARŽIJA JOSIPA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.112,47 HRK 2.447,66 HRK
SAMARŽIJA JOSIPA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.343,83 HRK 12.444,52 HRK