• Naziv: VUKOVIĆ MILE
  • Naselje: Lipice, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOVIĆ MILE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 291,93 HRK 1.166,44 HRK
VUKOVIĆ MILE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.656,73 HRK 15.055,04 HRK
VUKOVIĆ MILE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.838,50 HRK 2.304,28 HRK
VUKOVIĆ MILE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.978,79 HRK 3.945,44 HRK
VUKOVIĆ MILE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.899,23 HRK 2.720,63 HRK
VUKOVIĆ MILE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.507,61 HRK 5.499,41 HRK
Ukupno 13.172,79 HRK 30.691,24 HRK