• Naziv: KOZLOVIĆ MIJO
  • Naselje: Setuš, 44000
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOZLOVIĆ MIJO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 229,91 HRK 918,73 HRK
KOZLOVIĆ MIJO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.462,16 HRK 3.453,05 HRK
KOZLOVIĆ MIJO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.680,49 HRK 2.407,34 HRK
KOZLOVIĆ MIJO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.194,69 HRK 4.793,54 HRK
KOZLOVIĆ MIJO Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 6.360,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 12.927,25 HRK 11.572,66 HRK