• Naziv: JURIĆ MIROSLAV
  • Naselje: Đurići, 32263
  • Grad/Općina: Drenovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURIĆ MIROSLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.533,25 HRK 6.127,22 HRK
JURIĆ MIROSLAV EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 5.735,08 HRK 32.498,82 HRK
JURIĆ MIROSLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 14.720,10 HRK 20.493,91 HRK
JURIĆ MIROSLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 8.229,72 HRK 7.045,65 HRK
JURIĆ MIROSLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 12.985,61 HRK 28.567,84 HRK
Ukupno 43.203,76 HRK 94.733,44 HRK