• Naziv: PETRAK DRAGICA
  • Naselje: Sinac, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETRAK DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 58,39 HRK 233,56 HRK
PETRAK DRAGICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 530,91 HRK 3.008,31 HRK
PETRAK DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 560,65 HRK 780,39 HRK
PETRAK DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 379,48 HRK 543,61 HRK
PETRAK DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 494,39 HRK 1.087,78 HRK
Ukupno 2.023,82 HRK 5.653,65 HRK