• Naziv: ĐURANEC VLADO
  • Naselje: Prevlaka, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURANEC VLADO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4.336,30 HRK 17.327,14 HRK
ĐURANEC VLADO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 42.945,96 HRK 58.839,08 HRK
ĐURANEC VLADO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
ĐURANEC VLADO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 38.088,85 HRK 82.415,25 HRK
Ukupno 89.109,69 HRK 163.936,98 HRK