• Naziv: ŠARANIĆ ĐURĐICA
  • Naselje: Lijeva Martinska Ves, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠARANIĆ ĐURĐICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 65,12 HRK 260,37 HRK
ŠARANIĆ ĐURĐICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 696,84 HRK 978,53 HRK
ŠARANIĆ ĐURĐICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 443,05 HRK 634,63 HRK
ŠARANIĆ ĐURĐICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 621,92 HRK 1.358,40 HRK
Ukupno 1.826,93 HRK 3.231,93 HRK