• Naziv: JURKOVIĆ DANE
  • Naselje: Brloška Dubrava, 53226
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURKOVIĆ DANE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 142,24 HRK 568,36 HRK
JURKOVIĆ DANE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.491,66 HRK 8.554,16 HRK
JURKOVIĆ DANE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.377,73 HRK 1.922,33 HRK
JURKOVIĆ DANE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.086,03 HRK 1.555,78 HRK
JURKOVIĆ DANE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.221,87 HRK 2.679,71 HRK
Ukupno 5.319,53 HRK 15.280,34 HRK