• Naziv: TAČKOVIĆ IVAN
  • Naselje: Veleševec, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TAČKOVIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 138,99 HRK 593,98 HRK
TAČKOVIĆ IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.244,31 HRK 2.866,71 HRK
TAČKOVIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.494,25 HRK 2.086,82 HRK
TAČKOVIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 779,50 HRK 1.116,64 HRK
TAČKOVIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.364,96 HRK 2.897,17 HRK
Ukupno 7.022,01 HRK 9.561,32 HRK