• Naziv: KUŠNIĆ DRAGICA
  • Naselje: Leprovica, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUŠNIĆ DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 94,82 HRK 379,19 HRK
KUŠNIĆ DRAGICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 456,95 HRK 2.589,21 HRK
KUŠNIĆ DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 908,42 HRK 1.263,63 HRK
KUŠNIĆ DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 613,12 HRK 878,27 HRK
KUŠNIĆ DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 800,00 HRK 1.761,61 HRK
Ukupno 2.873,31 HRK 6.871,91 HRK