• Naziv: VIDAK IVAN
  • Naselje: Rugvica, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIDAK IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 81,10 HRK 324,07 HRK
VIDAK IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 866,32 HRK 1.218,04 HRK
VIDAK IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 551,44 HRK 789,96 HRK
VIDAK IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 774,16 HRK 1.690,87 HRK
Ukupno 2.273,02 HRK 4.022,94 HRK