• Naziv: ŠESTOK DRAGA
  • Naselje: Bukevje, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠESTOK DRAGA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,23 HRK 16,89 HRK
ŠESTOK DRAGA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 913,09 HRK 806,66 HRK
ŠESTOK DRAGA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 409,50 HRK 571,52 HRK
ŠESTOK DRAGA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 480,43 HRK 222,06 HRK
ŠESTOK DRAGA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 363,24 HRK 132,64 HRK
ŠESTOK DRAGA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 204,23 HRK
ŠESTOK DRAGA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 436,16 HRK
ŠESTOK DRAGA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 498,80 HRK
Ukupno 2.170,49 HRK 2.888,96 HRK