• Naziv: ŠPEKA IVAN
  • Naselje: Drnek, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPEKA IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 292,05 HRK 1.180,42 HRK
ŠPEKA IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.415,64 HRK 6.552,41 HRK
ŠPEKA IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.139,98 HRK 4.386,38 HRK
ŠPEKA IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.620,69 HRK 2.321,59 HRK
ŠPEKA IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.786,75 HRK 6.089,59 HRK
Ukupno 15.255,11 HRK 20.530,39 HRK