• Naziv: ŠPEKA GORAN
  • Naselje: Velika Gorica, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPEKA GORAN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 3,32 HRK 18,82 HRK
ŠPEKA GORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 7.950,62 HRK
ŠPEKA GORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 3.394,35 HRK
ŠPEKA GORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 11.164,05 HRK
Ukupno 3,32 HRK 22.527,84 HRK