• Naziv: PENEZIĆ BOŽICA
  • Naselje: Bratina, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PENEZIĆ BOŽICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 120,02 HRK 479,69 HRK
PENEZIĆ BOŽICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.151,70 HRK 1.602,95 HRK
PENEZIĆ BOŽICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 779,50 HRK 1.116,64 HRK
PENEZIĆ BOŽICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.015,58 HRK 2.234,62 HRK
Ukupno 3.066,80 HRK 5.433,90 HRK