• Naziv: PAVIŠIĆ JURAJ
  • Naselje: Selsko Brdo, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVIŠIĆ JURAJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 163,51 HRK 653,21 HRK
PAVIŠIĆ JURAJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.568,64 HRK 2.183,37 HRK
PAVIŠIĆ JURAJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.061,73 HRK 1.520,95 HRK
PAVIŠIĆ JURAJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.383,22 HRK 3.043,51 HRK
Ukupno 4.177,10 HRK 7.401,04 HRK