• Naziv: SAKOMAN DRAGUTIN
  • Naselje: Klinča Sela, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SAKOMAN DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 69,28 HRK 276,81 HRK
SAKOMAN DRAGUTIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 878,78 HRK
SAKOMAN DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 670,89 HRK 936,34 HRK
SAKOMAN DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 377,60 HRK 540,91 HRK
SAKOMAN DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 595,07 HRK 1.305,07 HRK
Ukupno 2.750,95 HRK 3.937,91 HRK