• Naziv: ŠANTIĆ PERO
  • Naselje: Postira, 21410
  • Grad/Općina: Postira
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠANTIĆ PERO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 8.412,00 HRK 47.667,92 HRK
ŠANTIĆ PERO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 311,71 HRK 1.245,64 HRK
ŠANTIĆ PERO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.004,44 HRK 5.691,66 HRK
ŠANTIĆ PERO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.845,07 HRK 1.435,85 HRK
ŠANTIĆ PERO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.018,96 HRK 4.236,31 HRK
ŠANTIĆ PERO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.904,80 HRK 2.728,61 HRK
ŠANTIĆ PERO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.685,88 HRK 5.890,33 HRK
ŠANTIĆ PERO Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2017 6.799,50 HRK 0,00 HRK
Ukupno 25.982,36 HRK 68.896,32 HRK