• Naziv: LOVRE PETAR
  • Naselje: Bregana Pisarovinska, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOVRE PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 57,05 HRK 227,94 HRK
LOVRE PETAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 487,95 HRK 431,09 HRK
LOVRE PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 672,91 HRK 936,42 HRK
LOVRE PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 455,08 HRK 651,93 HRK
LOVRE PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 593,17 HRK 1.305,36 HRK
Ukupno 2.266,16 HRK 3.552,74 HRK