• Naziv: JURINA STJEPAN
  • Naselje: Graberec, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURINA STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 144,40 HRK 577,13 HRK
JURINA STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.538,32 HRK 2.185,97 HRK
JURINA STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 791,00 HRK 1.397,81 HRK
JURINA STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 997,98 HRK 3.011,21 HRK
Ukupno 3.471,70 HRK 7.172,12 HRK