• Naziv: MUNIĆ IVAN
  • Naselje: Novaki Oborovski, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MUNIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 79,75 HRK 318,59 HRK
MUNIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 852,72 HRK 1.197,36 HRK
MUNIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 542,11 HRK 776,57 HRK
MUNIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 761,00 HRK 1.662,21 HRK
Ukupno 2.235,58 HRK 3.954,73 HRK