• Naziv: ZASTAVNIKOVIĆ MILAN
  • Naselje: Dugo Selo, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZASTAVNIKOVIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,61 HRK 333,95 HRK
ZASTAVNIKOVIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 892,41 HRK 1.255,19 HRK
ZASTAVNIKOVIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 568,29 HRK 814,03 HRK
ZASTAVNIKOVIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 797,78 HRK 1.742,47 HRK
Ukupno 2.342,09 HRK 4.145,64 HRK