• Naziv: FUREŠ STJEPAN
  • Naselje: Goli Vrh, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FUREŠ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 65,80 HRK 263,01 HRK
FUREŠ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 701,21 HRK 988,62 HRK
FUREŠ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 613,12 HRK 878,27 HRK
FUREŠ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 628,31 HRK 1.372,31 HRK
Ukupno 2.008,44 HRK 3.502,21 HRK