• Naziv: GUŠTEK JOSIP
  • Naselje: Puhovo, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GUŠTEK JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 184,51 HRK 737,23 HRK
GUŠTEK JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 635,03 HRK 3.598,37 HRK
GUŠTEK JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.633,43 HRK 3.116,74 HRK
GUŠTEK JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.785,64 HRK 2.495,29 HRK
GUŠTEK JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 878,57 HRK 1.258,58 HRK
GUŠTEK JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.585,04 HRK 3.476,07 HRK
GUŠTEK JOSIP Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 4.770,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 13.472,22 HRK 14.682,28 HRK