• Naziv: HALEUŠ DRAGUTIN
  • Naselje: Ježevo, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HALEUŠ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 117,87 HRK 471,10 HRK
HALEUŠ DRAGUTIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 485,58 HRK 406,09 HRK
HALEUŠ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.319,39 HRK 1.986,18 HRK
HALEUŠ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 690,52 HRK 989,22 HRK
HALEUŠ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.252,64 HRK 2.747,18 HRK
Ukupno 3.866,00 HRK 6.599,77 HRK