• Naziv: MARKOVIĆ MATO
  • Naselje: Vrbovo Posavsko, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKOVIĆ MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 68,72 HRK 277,16 HRK
MARKOVIĆ MATO EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 453,58 HRK 2.570,30 HRK
MARKOVIĆ MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 739,71 HRK 1.032,02 HRK
MARKOVIĆ MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 779,50 HRK 1.116,64 HRK
MARKOVIĆ MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 656,07 HRK 1.432,87 HRK
Ukupno 2.697,58 HRK 6.428,99 HRK