• Naziv: REMENAR ZLATA
  • Naselje: Andrilovec, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
REMENAR ZLATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 109,41 HRK 437,11 HRK
REMENAR ZLATA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 526,90 HRK 2.985,97 HRK
REMENAR ZLATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.049,53 HRK 1.460,54 HRK
REMENAR ZLATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 710,30 HRK 1.017,58 HRK
REMENAR ZLATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 925,45 HRK 2.036,30 HRK
Ukupno 3.321,59 HRK 7.937,50 HRK