• Naziv: MALEC STJEPAN
  • Naselje: Lazina Čička, 10415
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MALEC STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 78,73 HRK 314,66 HRK
MALEC STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 843,47 HRK 1.182,61 HRK
MALEC STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 626,21 HRK 897,07 HRK
MALEC STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 751,67 HRK 1.641,75 HRK
Ukupno 2.300,08 HRK 4.036,09 HRK