• Naziv: BUDIŠĆAK STJEPAN
  • Naselje: Klinča Sela, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUDIŠĆAK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 75,22 HRK 300,58 HRK
BUDIŠĆAK STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 872,97 HRK
BUDIŠĆAK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 728,51 HRK 1.016,60 HRK
BUDIŠĆAK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 594,46 HRK 851,49 HRK
BUDIŠĆAK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 646,14 HRK 1.416,99 HRK
Ukupno 3.082,44 HRK 4.458,63 HRK