• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Jalševec Nartski, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 5,66 HRK 22,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 548,35 HRK 765,22 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 375,72 HRK 158,30 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 486,37 HRK 184,40 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 472,83 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 341,15 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 663,94 HRK
Ukupno 1.416,10 HRK 2.608,53 HRK