• Naziv: STANEŠIĆ MARIJAN
  • Naselje: Lijevi Štefanki, 10414
  • Grad/Općina: Pokupsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STANEŠIĆ MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 71,64 HRK 286,38 HRK
STANEŠIĆ MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 687,57 HRK 957,17 HRK
STANEŠIĆ MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 465,46 HRK 666,75 HRK
STANEŠIĆ MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 606,34 HRK 1.334,32 HRK
Ukupno 1.831,01 HRK 3.244,62 HRK