• Naziv: POSAVEC IVAN
  • Naselje: Gladovec Kravarski, 10413
  • Grad/Općina: Kravarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POSAVEC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 48,66 HRK 208,55 HRK
POSAVEC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 555,05 HRK 774,54 HRK
POSAVEC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 795,00 HRK 1.138,91 HRK
POSAVEC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 492,24 HRK 1.075,35 HRK
Ukupno 1.890,95 HRK 3.197,35 HRK