• Naziv: MUŽA IVAN
  • Naselje: Hotnja, 10414
  • Grad/Općina: Pokupsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MUŽA IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 194,14 HRK 775,93 HRK
MUŽA IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.557,20 HRK 1.375,92 HRK
MUŽA IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.863,49 HRK 2.593,90 HRK
MUŽA IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.261,74 HRK 1.807,46 HRK
MUŽA IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.643,43 HRK 3.615,93 HRK
MUŽA IVAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.240,62 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.760,62 HRK 10.169,14 HRK